apr. 10, 2019

You Are Here: Home / 10 apr. 2019

Șase aspecte privind garanția centralei și a componentelor centralei Ariston

Categories:
 1. Instalarea și montajul să fie asigurat de o firmă autorizată ISCIR, care eliberează Declarația de Conformitate, fără de care centrala nu beneficiază de garanție
 1. Pentru a beneficia de o continuitate a garanției, conform mențiunilor din Certificatul de Garanție, se încheie un Contract de Mentenanță, astfel:
             a. Contract de Mentenanță cu minim o revizie anuală pentru centralele cu schimbător din aluminiu
             b. Contract de Mentenanță cu minim o revizie la 2 ani pentru centrale cu schimbător din inox
 1. Contractul de mentenanță se tarifează cu 500 lei pe interventie și presupune efectuarea la scadență (conform pct.2) a următoarelor lucrări obligatorii (conform Certificatului de Garanție):
   1. a. Curățarea exterioară a schimbătorului de căldură
   1. b. Înlocuirea garniturii schimbătorului de căldură
             c. Verificarea vizuală a stării generale a centralei
 1. Prin nerespectarea pct. 1 , pct.2 și pct. 3, schimbătorul de căldură nu va beneficia de nicio garanție, în timp ce restul componentelor centralei vor beneficia doar de  GARANȚIA COMERCIALĂ DE 2 ANI (art. 4.2 din Certificatul de Garanție).
 1. Nu fac obiectul garanției, și se tarifează în perioada de garanție:
              a. existența impurităților depuse în interiorul schimbătoarelor de căldură principal și secundar, caz în care clientul va suporta spalarea si curățarea acestor schimbatoare, prețul intervenției fiind de 500 lei
              b. defectiuni ale centralei datorate:
    • șocurilor hidraulice de presiune ale instalației
    • fluctuațiilor curentului electric și ale gazului
    • înghețului apei în instalație
    • alimentării centralei cu apă cu duritate peste 15 grade franceze;
                      c. orice altă defecțiune nemenționată mai sus dar specificată în Certificatul de Garanție

          Pentru pct.5, lit. b și c, clientul suportă atât costul pieselor de înlocuit cât și tariful de intervenție de 150 lei pe ora de manoperă.

 1. Garanția se anulează dacă:
   1. a. sigiliile au fost rupte/deteriorate sau s-a intervenit de catre alte persoane decât personalul Termocontrol SRL
             b. instalarea nu a fost făcută de personal autorizat ISCIR
*Toate tarifele menționate mai sus sunt cu TVA inclus.