1. PIF – Punerea în funcțiune – este activitatea efectuată în mod gratuit de către un centru de service în momentul în care se pornește pentru prima dată centrala termică. Se efectuează o serie de verificări, reglaje și probe de funcționare. Punerea în funcțiune trebuie făcută cu o firmă autorizată de către producatorul centralei, altfel se pierde garanția.
2. AF – Autorizarea funcționării – este prima verificare tehnică a centralei termice, obligatorie conform normativelor ISCIR, realizându-se împreună cu punerea în funcțiune.
3. VTP – Verificarea tehnică periodică – se realizeaza la maximum 2 ani, este obligatorie și constă în verificarea funcționării corecte și sigure a centralei, analiza gazelor de ardere, reglarea instalației de ardere, menținerea condițiilor inițiale de instalare.
4. Intervenție în perioada de garanție – lucrare de reparație a centralei termice, efectuată de centru autorizat, în perioada de garanție a centralei.
5. Intervenție în afara perioadei de garanție – lucrare de reparație a centralei termice, efectuată de un centru autorizat, în perioada post garanție.
6. Revizie anuală – lucrare de întreținere la centrala termică în perioada garanției, efectuată la maximum 1 an de către un centru de service autorizat, care are ca scop prelungirea duratei de viață a centralei termice. Revizia se face conform contractului de mentenanță încheiat cu centrul service.