Etapele de verificare la punerea in functiune a centralei termice sunt:
  • conectarea aparatului la instalatia de furnizare a combustibilului gazos, instalatia de apa si cea de energie electrica;
  • verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;
  • verificarea functionarii sistemelor de protectie;
  • pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului;
  • reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
  • verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
  • masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine si in raportul de verificare;
  • completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final;
  • contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final;
  • instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare a aparatului.